Polish Product Quizzes: A Polish Family Heritage

These questions are based on material from the Polish Title "A Polish Family Heritage".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".

Example: Michał pozostał w Polsce, ożenił się oraz wychował siedmioro dzieci.

1. Tadeusz przyjechał do Stanów w 1995 roku.
2. Ze wszystkich ziem trzech rozbiorów Galicja miała przyrost naturalny i najwyższe wskaźniki śmiertelności.
3. Irlandia na początku okresu wielkiego głodu była w sytuacji gorszej niż Galicja.
4. W okresie 25 lat przed wybuchem I wojny światowej Galicję opuściło na zawsze ponad 4 miliony osób.
5. Na gospodarce Sieborów w Lipnicy pozostał tylko najmłodszy syn, Michał.
6. Dzikowiec była pierwsza wioska na trasie z Krakowa.
7. Victoria Siebor jest córka Józefa.
8. Przywiezienie jedzenia nie miało znaczenie.
9. Anna Siebor miała ponad siedemdziesiąt lat.
10. W tym okresie w Polsce było bardzo trudno kupić szynkę, ponadto była ona stosunkowo droga.Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.