Polish Product Quizzes: A Polish Family Heritage

These questions are based on material from the Polish Title "A Polish Family Heritage".

Choose the Correct Word

Instructions: Select the correct answer from the given choices.

Example: Po krótkiej chwili na stole pojawiła się ___.

1. Większość domów w Lipnicy spłonęła ____1945 roku.


2. Twarz ____Anny była cała w uśmiechu.


3. Antoni ponownie rozlał wszystkim wódkę do ___ kieliszków.


4. Wyjeżdżając z podwórka na ____zobaczyliśmy idącego w naszym kierunku Michała.


5. Oczywiście, nikt z nas ___ był głodny.


6. W końcu wszyscy byliśmy gotowi do rodzinnego portretu, ___ zrobił Scott.


7. ___ dom był mały i niczym się nie wyróżniał.


8. Zosia postawiła na stole tylko talerz z zimnym _____oraz chleb.


9. Mieszkała ___ w starym, kamiennym, jednopiętrowym budynku.


10. Było _____wręcz rozdzierające serca pożegnanie.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.