Polish Product Quizzes: Discovering Poland

These questions are based on material from the Polish Title "Discovering Poland".

Verb Completion Exercise

Instructions: Enter the correct verb form.

Example: W samym centrum miasta _____ największy średniowieczny rynek w Europie.

1. Jednak, żeby _____ prawdziwą naturę Warszawy, trzeba zrozumieć jej mieszkańców.


2. To właśnie tutaj, na brzegach Wisły ____Warszawa.


3. Jest to także miejsce, gdzie _____ piękny Pałac otoczony wodą.


4. Dwa lata po ukończeniu budowy pałacu, król Stanisław ____ budowę teatru,


5. Miasto___siedzibą królów polskich przez ponad trzysta lat, prawie do końca XVI wieku.


6. Uniwersytet w Toruniu _______ imię tego znanego astronoma.


7. Przez niemal 150 lat ten potężny Zakon ___ nad północną Polską.


8. Gdańsk ____ przed Polakami drogę morską do pozostałej części Europy.


9. Okres największego rozkwitu miasto ______ w okresie 1454- 1793.


10. Polska _____ światu naukowca, który zmienił sposób w jaki patrzyliśmy na niebo.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.