Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Czech content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Czech word that matches the English word.

EXAMPLE:
Mluvím jen [a little] česky.


1. Chtěli bychom dvě [beds].

2. Chtěla bych [cash] cestovní šeky.

3. Kdy jede příští [train] do Prahy?

4. Na příští křižovatce zahněte [to the right].

5. Chtěla bych [pay] kreditní kartou.


Part II: Word Translation
Choose the Czech translation for the English word shown.

EXAMPLE:
please


1. bath

2. money

3. ticket

4. midnight

5. meat


Part III. Pick the Czech Translation
Select the Czech translation for the English sentence shown.

EXAMPLE:
What is your name?
1. Do you speak English?2. I'm very glad to meet you.3. I have a reservation.4. May I have my key?5. How much is the ticket?
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Czech word.

EXAMPLE:
třicet


1. osm

2. dvanáct

3. devět

4. padesát

5. čtrnáct


Part V. Match the English Translation
Select the English translation for each Czech sentence.

EXAMPLE:
Kdy jede příští vlak do Prahy?
1. Chtěla bych si vyměnit cestovní šeky.2. Kde je nástupiště číslo tři?3. Kolik je hodin?4. Neměli bychom přijít pozdě.5. Neobjednala jsem si to.
When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz