Norwegian Survival Phrases

Basic Phrases

Ja. Yes.

Nei. No.

Vær så snill. Please.

Takk. Thank you.

Vær så god. You're welcome.

Unnskyld. Excuse me.

Beklager. I am sorry.

God morgen. Good morning.

God kveld. Good evening.

God natt. Good night.

Do more than survive in Norwegian. Start speaking sooner with 50+ hours of online courses.

Start for Free

Meeting and Greeting

Snakker du engelsk? Do you speak English?

Finnes det noen her som snakker engelsk? Does anyone here speak English?

Jeg snakker bare litt norsk. I only speak a little Norwegian.

Hva heter du? What is your name?

Jeg heter Kari. My name is Kari.

Hvordan har du det? How are you?

Takk, jeg har det bra. I'm fine, thank you.

Det er så hyggelig å treffe deg. I am very glad to meet you.

Jeg forstår ikke. I don't understand.

Hva sa du? What did you say?

Kan du snakke saktere? Can you speak more slowly?

Jeg forstår det veldig godt. I understand perfectly.

Dialog

Mrs. Hansen:

God morgen, snakker du engelsk?

Good morning, do you speak English?

Store Clerk:

Jeg beklager, jeg snakker ikke engelsk.

I'm sorry, I do not speak English.

Mrs. Hansen:

Dessverre snakker jeg bare litt norsk.

Unfortunately, I only speak a little Norwegian.

Store Clerk:

Det er helt i orden. Jeg forstår hva du sier.

That's all right. I understand you.