Top of Page ↑

Japanese Proficiency Test

Transparent Language has provided this Japanese test as a way for Japanese language learners to evaluate their Japanese proficiency. We have based this test on the standard Japanese vocabulary and Japanese grammar that you would find in any Japanese language learning material, so that this proficiency test can measure your command of the Japanese language regardless of your Japanese language learning background. So if you've been learning Japanese, see how well you do!

Transparent Language offers this Japanese language test for self-evaluation purposes only. You may find that your score on this Japanese test is not consistent with other tests you have taken. Transparent Language is solely responsible for the test content.

To start this Japanese test over, press the Reset button. 

Part I: Japanese Grammar
Select the best answer.

1. Ginkō wa __________ desu ka.2. Sērusuman ni iranai mono o _____________.3. Kono resutoran no karēo tabeta koto ga ___________.4. Ano hana wa ___________.5. Bōi furendo ga watashi ni purezento o _____________.6. Tomodachi ______________ aimashita.7. Eiga wa nanji kara ___________.8. Dorobō ni o-kane o ____________.9. Chichi wa ___________.10. Toshokan _________ hon o yomimasu.11. Sensei wa "shukudai o dashinasai" to ______________.12. Sumisu san wa _________.13. Tesuto wa kantan _________ kantan na hodo iidesu.  14. Suzuki-san to yū hito o ___________.15. Nihon ni _________ denwa shite kudasai.
Part II: Japanese Grammar
In each Japanese sentence, select the one underlined word or phrase that is incorrect.

1. Kono tegami ni nan to kaitearu no o oshiete kudasai.2. Watashi no kazoku wa Tōkyō no hazure de sunde imasu.3. Tarō-san wa Masao-san yori se ga takaku arimasen.4. Shujin no okā-san, kanari, giri no haha, wa osekkai sugite komarimasu.5. Nihongo no jisho o kashite onegaishimasu.6. Kurosawa Akira no eiga ga tsumaranai wake ga arimasu.7. Sake ga nomimasu ga, bīru ya wain wa nomimasen.8. Gamu o kamimashita kurasu o toru hito wa Nihon dewa mezurashii.9. O-cha wa atatakai sa ga oishii to omoimasu.10. Sensei ni yobareta nan desu.11. Kono kēki wa oishiiyō desu ne. Tabetemo ii desu ka.12. Ima o-kane ga nakute, sukoshi kashite kuremasen ka.13. Gohan o tabete, jūsu o nomite, terebi o mite kara nemashita.14. Shinkansen wa hayai shi kaiteki shi jikan mo seikaku desu.15. Kinō wa tomodachi to Nagoya e ikimasu.
Part III. Japanese Syntax
Choose the correct Japanese word order for the following Japanese sentences.

1. ___________ Shinjuku e kaimono ni ikimashō.2. Apāto no doa ga _________.3. ____________ to mōshimasu. Dōzo yoroshiku.  4. Uchi no naka dewa kutsu o __________.5. Kono kasa o tsukawasete ______________.6. Gohyaku-en ___________ arimasen.7. Kono mado kara Fuji-san ga _________.8. Dēto no mae wa ____________ shimasu.9. Ringo ga ___________ arimasu.10. ____________ hayaku kite kudasai.
Part IV. Japanese Reading Comprehension
Read the Japanese paragraphs and select the best answers to the questions.

Aisatsu:

Yoko: Tomu-san desu ka.
Tom: Hai, sō desu. Yōko-san desu ne.
Yoko: Hai. Hajimemashite. _______(1) wa haha desu.
Yoko's mother: Hajimemashite.
Tom: Hajimemashite. Dōzo yoroshiku.
Yoko&Yoko's mother: Kochira koso. Nihongo ga o-jōzu desu ne.
Tom: ___________(2)
Yoko's mother: Hikōki wa dō deshita ka.
Tom: Waruku nakatta desu.

1. (1) Kūran o umenasai.2. (2) Tom no ichiban atehamaru kotoba o erabinasai.3. Kono kaiwa wa doko de okonawarete imasu ka.
Depāto no annai:

Irasshaimase. Tokyo depāto e yōkoso. Ikkai wa keshōhin ya akusesarī, ni-kai wa kutsu, san-kai wa yōfuku ga arimasu. Yon-kai wa omocha, Go-kai wa hon ya CD uriba desu. Rokkai wa famirī resutoran ga haitte imasu. Chika wa shokuhin ga gozaimasu. Dewa go-yukkuri o-kaimono o o-tanoshimi kudasai.

4. Kono depāto niwa kai ga ikutsu arimasu ka. 5. T-shatsu wa doko no kai de kaemasu ka. 
Taeko-san, 4/13/99

O-genki desu ka. Watashi wa genki desu. Nihon ni kitekara mō sankagetsu tachimashita. Kono shūmatsu wa o-hanami ni ikimasu. Sakura no hana o mini iku no o tanoshimi ni shiteimasu. Gōruden Uwīku wa ryokō o shimasu. Sukoshi Tōkyō no soto mo mite mitai desu. Kyōto ya Nara e iku tsumori desu. Taeko-san wa itsu Nihon ni kaerimasu ka. Natsu yasumi niwa Nihon ni kaerimasu ka. Taeko-san no uchi wa Nagoya desu kara, Shinkansen ni noreba, sugu desu ne. Kaettara denwa kudasai.
Dewa mata, O-genki de.
Jon

6. Tegami o kaita hito wa itsu Nihon ni kimashita ka.7. Tegami o kaita hito wa doko ni sunde imasu ka.8. Kono bunshō kara nani ga wakarimasu ka.
本音と建荊
日本には、本音と建荊ということわざがある。他人の荊
では、自分が思っていることと反対のことを言う。これ
が建荊だ。好きでもない人に会うと、(1)本人の荊ではお
世辞を言っにりするのがその例だ。逆に、自分が正直に
思っていることは本音という。アメリカには本音と建荊
の区別があまりないようだ。もちろん、だからと言っ
て、アメリカ人が他人の悪口を言わないとは思わない。
しかし、基本的に正反対のことを言うことはないよう
だ。この習慣を知らないアメリカ人が目本へ行くと、大
変な誤解が生じることがある。

9. (1)"本人"とは次のどれを指しますか。10. 次の文の内、本文の内容に合わないものを選びなさい。
When you have answered all questions, press the Evaluate button to see your score on this Japanese test.

To start this Japanese test over, press the Reset button.

Transparent Connect – Web-Based Course with Personal Coaching – Get Started » Start a 7-Day Free Trial Now!