Polish Product Quizzes: Survival Phrases

These questions are based on material from the Polish Title "Survival Phrases in Polish".

Verb Completion Exercise

Instructions: Enter the correct verb form.

Example: Proszę _____ to jeszcze raz.

1. Czym ____ Panu służyć?


2. A co to ____szaszłyk?


3. Mój befsztyk _____być dobrze usmażony.


4. Jak daleko ___ Kosciół Mariacki?


5. Czy ______mi ktoś pomóc z moim bagażem?


6. O której godzinie ___doba hotelowa?


7. Jaką sumę ____Pan dostać?


8. Co się ___?


9. Marysiu, nasz gość już ______.


10. Ja zaraz ___ lampkę czerwonego wina.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.