Polish Product Quizzes: Survival Phrases

These questions are based on material from the Polish Title "Survival Phrases in Polish".

Select the Best Word

Instructions: Select the correct answer from the given choices.

Example: Warto o____poważnie pomyśleć.

1. ___ już tam powinni być.


2. Proszę____pomóc!


3. ___samochód nie chce zastartować.


4. Motor wydaje ___dziwne dźwięki.


5. Znakowanie___i dróg jest podobne do amerykańskiego systemu.


6. Toaleta jest ___tym samym piętrze.


7. ___ godzina?


8. Co za ____dom.


9. Proszę __środka.


10. Proponuję na początek ____wina.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.