Polish Product Quizzes: A Polish Family Heritage

These questions are based on material from the Polish Title "A Polish Family Heritage".

Verb Completion Exercise

Instructions: Enter the correct verb form.

Example: Tylko jeden z synów ____ odziedziczyć rodzinne gospodarstwo.

1. Lipnica i Wola Ranizowska ____ już niedaleko stąd.


2. Marysia szybko poszła do kuchni, aby ____ nieunikniony poczęstunek.


3. Wódka ____ we wszystkich tłumaczeniach.


4. Michał ____wstać o godzinie 5:30.


5. Moi kuzyni powiedzieli, że mój uśmiech ____ im uśmiech ich ojca.


6. Ewa oraz Sarah ____ bardzo interesujący poranek.


7. ¯onę Antoniego, Annę, ____ w stodole.


8. Lecz masło wyglądało tak niezwykle- kto z nas ____ w Stanach tak wielką bryłę masła?


9. To ____ prawdziwa farma z polami, które ciągnęły się daleko od stodoły.


10. Michał____powiedzieć do widzenia.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.