Polish Product Quizzes: A Polish Family Heritage

These questions are based on material from the Polish Title "A Polish Family Heritage".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below.

Example: W samym tylko 1913 roku Galicję opuściło

1. Dla rodziny mającej wiele dzieci emigracja była


2. Mąż Marysi, Michał, własnoręcznie zbudował


3. Goście przecież nie mogli siedzieć wokół


4. Większość domów w Lipnicy spłonęła w


5. Wódka pomaga we


6. Dorota jest


7. Zosia była czarnowłosa kobieta w wieku


8. Nie jest łatwo nikomu, kto był pozostawiony


9. Twarz Anny Kwasnik świadczyła o


10. W 1987 roku, ciotka Anna
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.