Polish Product Quizzes: Discovering Poland

These questions are based on material from the Polish Title "Discovering Poland".

Match the Translation

Instructions: Select the one correct translation from the given choices.

Example: Warszawa jest siedzibą rządu polskiego, a także centrum kulturalnym kraju.

1. Park Łazienkowski jest ulubionym miejscem spacerów rodzinnych.


2. Jest to jedyne duże miasto w Polsce, które nie zostało zniszczone przez bomby armii niemieckiej.


3. Kraków wciąż czaruje swoim dawnym urokiem.


4. Ten wielki astronom urodził się w tym domu w 1473 roku.


5. Odlana w 1615 roku z brązu, piękna rześba boga morza stała się symbolem Gdańska.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.