Polish Product Quizzes: Discovering Poland

These questions are based on material from the Polish Title "Discovering Poland".

Choose the Correct Word

Instructions: Select the correct answer from the given choices.

Example: Kraków wciąż czaruje ______dawnym urokiem.

1. Park Łazienkowski jest ulubionym ______ spacerów rodzinnych.


2. ____ podnóża Wawelskego Wzgórza położony jest Kraków.


3. Toruń był w ____ średniowiecza zamożnym centrum handlowym.


4. ___ wielki astronom urodził się w tym domu w 1473 roku.


5. Kopernik jest nazywany ojcem ___ astronomii.


6. Jest to jedna z najpotężniejszych średniowiecznych fortec w _____.


7. Malbork był wśród ___ najsilńiejszą fortecą.


8. Doroczne Targi Dominikańskie w Gdańsku contynuuja tradycje.


9. ____ nim znajduje się fontanną Neptuna.


10. Polska jest naprawdę ____ o dumnym dziedzictwie.
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.