Polish Product Quizzes: Common Words in Polish

These questions are based on material from the Polish Title "Common Words in Polish".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".

Example: Anna i Adam Kowalscy są małżenstwem.

1. Mark mówi po polsku bardzo dobrze.
2. Mark jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim.
3. Maria lubi rosołu.
4. Joanna ma 25 lat.
5. Mark i Joanna zbliżają się do domu Kowalskich w tym samym czasie.
6. W takim dużym miescie, jak Warszawa, samochód nie jest konieczny.
7. Mark ma dwóch braci i dwie siostry.
8. Joanna lubi telewizji.
9. Mark woli szachy.
10. Feliks jest malarzem.Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.