Polish Product Quizzes: Common Words in Polish

These questions are based on material from the Polish Title "Common Words in Polish".

Choose the Correct Word

Instructions: Select the correct answer from the given choices.

Example: Ona kupiła prezent swojemu ________.

1. On ____ szuka.


2. Mój ____ jest inżynierem.


3. On ma bardzo_____ pracę.


4. ____ pokoju jest ciemno.


5. Jutro pojedziemy ____ miasta.


6. Kasia ma niebieskie _____.


7. Co za _____ kwiaty!


8. Jestem ______ raz w Warszawie.


9. Statek żaglował po ______.


10. Michał i Janek zgubili się w___ .
Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.