Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Polish content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Polish word that matches the English word.

EXAMPLE:
Czy mogę prosić o _[menu]_____?


1. Czy macie wolne _[rooms]____?

2. Oto pańskie _[money]__ i pokwitowanie za wymianę.

3. Najwidoczniej, Pani __[watch]__ się spóźnia.

4. Najlepiej niech Pani jedzie za tym __[car]______.

5. Czy w pokoju jest _[alarm clock]__?


Part II: Word Translation
Choose the Polish translation for the English word shown.

EXAMPLE:
glass


1. beets

2. juice

3. key

4. airport

5. right


Part III. Pick the Polish Translation
Select the Polish translation for the English sentence shown.

EXAMPLE:
Good morning.
1. How are things going?2. I'm happy to see you.3. Would you like something to drink?4. I'd like my steak well-done.5. What is the rate?
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Polish word.

EXAMPLE:
trzydzieści


1. siedem

2. dwanaście

3. osiemnaście

4. czterdzieści

5. sto


Part V. Match the English Translation
Select the English translation for each Polish sentence.

EXAMPLE:
Rozumiem.
1. Dawno ciebe nie widziałem.2. To nie jest to, co zamówiłam.3. O której godzinie kończy się doba hotelowa?4. Jaki jest kurs wymiany?5. Która godzina?
When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over, press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Polish Proficiency Test if you want to test your Polish language skills.