Irish Product Quizzes: Survival Phrases

These questions are based on material from the Irish Title "Survival Phrases in Irish".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".

Example: Go hiondúil, úsáidtear ainmneacha baiste le gaolta, le cairde agus le páistí.

1. Aithneoidh an tosaitheoir gur mór an cuidiú muinín agus greann dó nuair atá sé ag labhairt teanga choimhthíoch.
2. Is minic go mbíonn go leor mionairgid ag na tiománaithe le haghaidh nótaí de luach ard a bhriseadh.
3. Tá sé éasca séisín rómhór a thabhairt má tá trioblóid agat ag comhaireamh airgead iasachta.
4. Tríd is tríd, is daoine macánta, cairdiúla, cabhracha tiománaíthe tacsaí na hEorpa.
5. Ní bhíonn dinnéar le fáil i B&B a riamh.
6. De ghnáth, in Éirinn, ní osclaíonn siopaí róluath agus ní fhanann siad oscailte deireanach san oíche.
7. Ní minic a fhanann na hÉireannaigh ina suí go maidin ag comhrá, nó b'fhéidir ag déanamh ceoil.
8. Is minic a bhíonn uaireanta éagsula ag bainc i dtíortha eile seachas bainc na Stát Aontaithe.
9. Sna bailte beaga agus amuigh faoin tuath osclaíonn an chuid is mó de na siopaí ar a naoi a chlog agus dúntar iad ar a sé.
10. Gheobhaidh tú amach noch bhfuil na daoine foighneach agus cineálta agus noch labhroídh siad go mall má iarrtar orthu.Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Irish Proficiency Test if you want to test your Irish language skills.