Irish Product Quizzes: Common Words in Irish

These questions are based on material from the Irish Title "Common Words in Irish".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below. Use only one answer.

Example: Is ____ é Micheál.

1. Tá Micheál agus Niamh i ngar do chathair na _______.

2. Cén aois í Siobhán?

3. Cé acu is fearr Mark?

4. TnaG nó Teilifís na Gaeilge bunaíodh é i ______.

5. Cá ndeachaigh Mark?

6. Tá an t-eallach sa ______.

7. Uair amháin bhí breis agus _______ duine i bPáirc an Chrocaigh.

8. Beidh ____ againn sa seomra suite.

9. Is _____ é Pádraig.

10. Conas atá an aimsir taobh amuigh?Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Irish Proficiency Test if you want to test your Irish language skills.