Irish Product Quizzes: An Excerpt from Angela's Ashes

These questions are based on material from the Irish Title "An Excerpt from Angela's Ashes".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".

Example: D'fhill m'athair agus mo mháthair ar Éirinn nuair a bhí mise ceithre bliana d'aois.

1. Níos measa ná an ghnáthóige ainnis í an óige ainnis Éireannach.
2. Ruaigeadh an bháisteach isteach sa séipéal muid.
3. Thuill Luimneach cáil dhiagantachta.
4. Rugadh m'athair Maoileachlainn Mac Cuarta ar fheirm i mBaile Thuama, i gContae na Gaillimhe.
5. Rugadh é in Ospidéal Ríoga Victoria.
6. Mo mháthair d'fhás sí aníos i gcúlsráid shuarach lena máthair.
7. Thosaigh trioblóidí mo mháthar an oíche a rugadh í.
8. Is ag Scoil Naomh Uinseann de Pól a d'fhoghlaim Aingeal chun fraincís a labhairt.
9. Casadh Maoileachlainn uirthi ag an aifreann.
10. Thaitin Aingeal le Maoileachlainn agus thaitin seisean léi.



Practice Makes Perfect
Back to Quiz

We also offer a more general Irish Proficiency Test if you want to test your Irish language skills.