Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Azerbaijani content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Azerbaijani word that best completes the sentence.

EXAMPLE: Siz ingiliscə _____?

1. _____, mən ingiliscə danışa bilmirəm.

2. Hər şey _____ tələb edir.

3. Sizinlə tanış _____ çox şadam.

4. Dediklərinizi təkrar edə _____?

5. _____ düşbərə nədir?


Part II: Word Translation
Choose the Azerbaijani translation for the English word shown.

EXAMPLE: hello

1. chicken

2. beautiful

3. national

4. and

5. you


Part III. Sentence Translation
Select the Azerbaijani translation for the English sentence shown.

EXAMPLE: Good morning.


1. How is your family?


2. Do you speak English?


3. I am fine, thank you.


4. What would you like to drink?


5. I am very glad.
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Azerbaijani word.

EXAMPLE: üç

1. beş

2. on yeddi

3. on səkkiz

4. altmiş

5. yüz


Part V. Match the English Translation
Select the best English translation for each Azerbaijani sentence.

EXAMPLE: Salam, necəsiniz?


1. Təsəkkür edirəm.


2. Siz məni anlayırsınız?


3. Sizə xoşbəxtlik arzulayıram!


4. Çox dadlı yeməkdir.


5. Bu qiymətə nə daxildir?
When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz